Monthly Archives: ianuarie 2013

Olimpiada de religie 2013

http://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/pregatiri-pentru-olimpiada-de-religie-episcopia-slatinei-si-romanatilor

Olimpiada Religie Judet 2 Martie Tabel dupa prima verificare

Olimpiada de religie-Cult ortodox Clasele VII-XII
Faza locală-16 Februarie 2013, ora 10.00
Participare: 5 elevi/ cadru didactic/ nivel de studiu
Tabelul de mai jos va fi trimis până la data de 12.02.2013, ora 12.00 la
Zona Slatina şi Drăgăneşti-Olt
Şcoală organizatoare: Şcoala gimnazială „Eugen Ionescu” din Slatina
Prof. Carmen Vespescu
Email pentru înscrierea elevilor la olimpiadă carmenvespescu@yahoo.com
Zona Balş
Şcoală organizatoare: Şcoala gimnazială „Mihail Drumeş” din Balş
Prof. Aurelia Petcu
Email pentru înscrierea elevilor la olimpiadă
petcuaurelia65@yahoo.com
Zona Caracal
Şcoală organizatoare: Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu” (fosta Şcoală 6) din Caracal
Prof. Rădulescu Mierlăcioiu Florin Adrian
Email pentru înscrierea elevilor la olimpiadă alx.iliescu@gmail.com,allexiliescu@yahoo.com,alexandra_iliescu_ro@hotmail.com
Zona Corabia
Şcoală organizatoare: Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu” din Corabia
Prof. Liliana Ispas
Email pentru înscrierea elevilor la olimpiadă
liliana.truica@yahoo.com

Faza judeţeană- 2 Martie 2013, aşa cum a fost precizat la Consfătuirile din luna septembrie 2012; ora şi locaţia vor fi precizate ulterior.
Tabelul cu elevii calificaţi pentru faza judeţeană va fi trimis de către şcolile organizatoare până pe data 22. 02. 2013, ora 12.00 la aceste adrese de email, precizându-se şi punctajul la rublica Observaţii alx.iliescu@gmail.com,allexiliescu@yahoo.com,alexandra_iliescu_ro@hotmail.com
Materia rămâne cea de anul trecut, conform documentului atasat.

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) încadrându-se în următoarele repere:
Clasa a VII-a Tematica pentru etapa locală:
1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
2. Crearea lumii
3. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume
4. Puterea credinţei şi a prieteniei – Vindecarea slăbănogului din Capernaum
5. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
6. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr
7. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor
8. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor
Clasa a VII-a Tematica pentru etapa judeţeană în plus
9. Rugăciunea în viaţa creştinului
10. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

Clasa a VIII-a Tematica pentru etapa locală:
1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
2. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez
3. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică
4. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică
5. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos
6. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
7. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu
Clasa a VIII-a Tematica pentru etapa judeţeană în plus
8. Biserica, locaş de închinare
9. Icoana – fereastră spre cer
10.Cântarea religioasă – formă de rugăciune
11. Călătorind cu Dumnezeu – pelerinajul la biserici şi mănăstiri

Clasa a IX-a Tematica pentru etapa locală:
1. Adorarea lui Dumnezeu
2. Preacinstirea Maicii Domnului
3. Cinstirea Sfinţilor
4. Datorii faţă de Dumnezeu
5. Datorii faţă de sine
6. Datorii faţă de aproapele
7. Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe
Clasa a IX-a Tematica pentru etapa judeţeană în plus
8. Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu
9. Eu şi duhovnicul meu
10. Bucurie şi responsabilitate în relaţiile dintre tineri
11. Monahismul – formă a spiritualităţii creştine

Clasa a X-a Tematica pentru etapa locală:
1. Cinstirea sfintelor moaşte
2. Cinstirea sfintelor icoane
3. Cinstirea sfintei cruci
4. Respectul faţă de cele sfinte
5. Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul)
6. Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte)
7. Virtute şi păcat
8. Conştiinţa morală – glasul lui Dumnezeu în om
Clasa a X-a Tematica pentru etapa judeţeană în plus
9. Iubire şi dreptate
10. Rugăciune şi reconciliere

Clasa a XI-a Tematica pentru etapa locală:
1. Descoperirea lui Dumnezeu
2. Întruparea Fiului lui Dumnezeu
3. Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos
4. Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului
5. Lucrarea Sfântului Duh în lume
6. Familia creştină – azi
7. Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase
8. Forme de denaturare a persoanei (corupţia, minciuna, înşelătoria)
Clasa a XI-a Tematica pentru etapa judeţeană în plus
9. Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică
10. Respectul faţă de lumea creată – ecologie creştină

Clasa a XII-a Tematica pentru etapa locală:
1. Credinţa în înviere şi în viaţa veşnică
2. Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul
3. Rolul tinerilor în apărarea vieţii: combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane
4. Monumente reprezentative de artă creştină din România şi din Europa
5. Asceza creştină – post, rugăciune, milostenie
6. Rolul dialogului ecumenic şi inter-religios
Clasa a XII-a Tematica pentru etapa judeţeană în plus
7. Ortodoxia
8. Catolicismul
9. Protestantismul şi Neoprotestantismul

Subiecte din anii trecuti şi barem

http://profesoridereligie.99k.org/index.htm
http://profreligie.weebly.com/olimpiad259.html
http://profreligiemh.ucoz.com/load/informatii/model_de_subiecte_pentru_olimpiada_scolara/2-1-0-172
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.105
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.90
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.75
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.60
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.45
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.30
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.15
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.0

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR, toate edițiile tipărite cu binecuvântarea Sf. Sinod
2. ***, Bioetică și taina persoanei, Editura Bizantină, 2006
3. ***, Catehism – Învățătura de credință ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR, Bucureşti
4. ***, Credinţa Ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Trinitas, Iaşi, 2007
5. ***, Molitfelnic, Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR, Bucureşti
6. ***, Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Editura Vestala, Bucureşti, 1998
7. *** Patericul, Tipărit de Episcopia Ortodoxă Română a Alba-Iuliei cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Andrei, Alba-Iulia, 1990
8. ***, Sfintele Evanghelii şi Rugăciuni alese, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2009
9. ***, Simbolul de credinţă pe înţelesul copiilor, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti ,2011
10. Branişte, Ene şi Branişte, Ecaterina, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura Diecezană, Caransebeş, 2001
11. Bria, Ion Pr. Prof. Dr., Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994
12. Călugăr, Dumitru, Șapte cărți de religie, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor, 1990
13. Cristea, George, În ţara bisericilor de lemn, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1989
14. Ieremias, Ioachim, Parabolele lui Iisus, trad. de P.S. Calinic Dumitriu, Pr. Vasile Mihoc şi Dr. Ştefan Matei, cuvânt introductiv de Pr. Galeriu, Anastasia, Bucuresti, 2000
15. Ilie, Arhimandritul Cleopa, Despre credinţa ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987
16. Irineu, Episcop de Ecaterinburg şi Irbit, Educaţia religioasă-învăţături pentru copii şi tineri, Editura Sofia, Bucureşti, 2002
17. Lemeni, Adrian, Adevăr şi comuniune, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011
18. Logothetis, Spiridonos Arhimandrit, Răspunsuri la întrebări ale tinerilor (1,2), Editura Sofia, Bucureşti, 2004
19. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011
20. Mladin, Nicolae (şi colaboratorii), Teologia Morală Ortodoxă, 2 vol., E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1979, 1980
21. Paisie Aghioritul, Viaţa de familie (IV), Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003
22. Papacosta, Serafim, Minunile Domnului, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001
23. Păcurariu, pr. prof. dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, vol. I-III, Bucuresti 1991,1994,1997 şi ediţia revizuită, vol. I-II, Trinitas, Iaşi, 2004-2006
24. Părăian, Teofil, Veniţi de luaţi bucurie, Ediţie realizată de Ioan Gânscă, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2001
25. Plămădeală, Mitropolitul Ardealului Antonie, Tâlcuiri noi la texte vechi, editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1989
26. P.F. Dr. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei, Trinitas, Iaşi, 2007
27. Răducă, pr. Vasile, Ghidul creştinului ortodox de azi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998
28. Rose, Serafim , Cartea Facerii şi omul începuturilor, Editura Sofia, Bucureşti, 2001
29. Schmemman, Alexander, Postul cel Mare, Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1995
30. Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II, Editura Deisis, Sibiu, 1999
31. Slevoacă, pr. Dr. Ştefan, Din tezaurul ortodoxiei, Editura Episcopiei Buzăului, 1990
32. Stan, Alexandru şi Rus, Remus, Istoria Religiilor, Manual pentru seminariile teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991
33. Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, I (1996), II (1997), III (1997), E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti
34. Sf. Ioan Gură de Aur, Cateheze Maritale, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004
35. Zăgrean, Ioan, Morala Creştină, Manual pentru seminariile teologice, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003

Olimpiada de religie 2013 alxDe completat Tabel cu elevii participanţi la Olimpiada de religie Faza localaDe completat Tabel cu elevii participanţi la Olimpiada de religie Faza locala

Reclame

Concurs Parlamentul Europei

DETALII_APLICATIE

%d blogeri au apreciat asta: