Monthly Archives: februarie 2013

Regulament rectificat Proiect Concurs interjudetean „Pentru o lume mai buna”

Regulament rectificat
Proiect Concurs interjudetean „Pentru o lume mai buna”

REGULAMENT DE PARTICIPARE CONCURS
TEMA CONCURSULUI: „PENTRU O LUME MAI BUNĂ”
INIŢIATORI:
Grecu Florica, Inspector religie-arte ISJ Olt,
Ionescu Daniela, Inspector religie ISJ Valcea
Pr.Pîrva Gheorghe,Inspector religie ISJ Dolj
Săftoiu Daniela, Inspector religie ISJ Mehedinţi
Splica Cristina Simina, Inspector religie, ISJ Gorj
Colaboratori:
1. Mitropolia Olteniei
2. Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
Organizatori locali:
Profesori de religie din cadrul fiecărui cerc pedagogic din cele cinci judeţe, delegaţi de inspectorii de specialitate.
Argument:
Problemele de educaţie au preocupat în chip deosebit pe scriitorii din primele veacuri creştine, atunci educaţia era săvârşită în familie, un rol important avându-l păriţii şi cu precădere mamele. Astăzi, pe lângă familie, şcoala este un alt actor al educaţiei. Începutul noului mileniu, dominat de procesul de globalizare şi de o nouă viziune asupra rolului educaţiei, ridică probleme serioase în faţa instituţiilor de educaţie din toată lumea. Există o acumulare uriaşă de probleme determinate de modernitate la care educaţia trebuie să facă faţă. Mai presus de toate lipsesc modelele. Şi cum vor arăta generaţiile de mâine care s-au format într-o lume fără modele? Dispariţia modelelor din viaţa noastră de zi cu zi datează deja de o bună bucată de vreme. ”Educaţia unui popor se vede după ţinuta de pe stradă. Văzând grosolănia de pe stradă, eşti sigur că o vei găsi şi acasă”.(Edmondo de Amicis)
Proiectul va constitui un bun prilej pentru socializare, relaţii de colaborare, pentru cultivarea imaginaţiei, creativităţii şi cunoaşterea modelelor adevărate de comportament.

Obiectivul general:
• Diversificarea universului cunoaşterii elevilor, conform particularităţilor de vârstă, în urma desfăşurării activităţilor de documentare, comunicare, de folosire a mijloacelor mass – media şi TIC, în vederea realizării lucrărilor.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

În perioada 15.02-20.02.2013, faza pe şcoală.
În perioada 4.03-15.03.2013, faza locală.
În perioada 18.03-29.03.2013, faza judeţeană
În perioada 1.04-5.04.2013, faza interjudeţeană.
Termenele pentru faza pe şcoală, locală şi judeţeană sunt stabilite la nivelul judeţelor în limita prevăzută de calendar. Faza interjudeţeană va avea loc la Slatina, la o dată din calendar, pe care o vor stabili de comun acord judeţele implicate.
Tematică:
Clasele I-IV-Orice faptă bună mă apropie de Dumnezeu !
Clasele V-VIII -Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face !
Clasele IX-XII-Natura ne aseamănă, sufletul ne deosebeşte !
Plecând de la aceste teme, în funcţie de clasă, alcătuiţi o compunere de maximum o pagină.
Criterii de evaluare a lucrărilor:
Se va urmări:
• gradul de originalitate şi imaginaţie al elevilor
• respectarea tematicii, mesajul religios-moral
• respectarea condiţiilor de redactare (punctuaţie, lizibilitate, caligrafie, etc.)

ATENTIE!
Pe lucrari se poate trece numele pe spatele lucrarii si se acopera cu o eticheta.Acolo scrie nume, prenume, scoala, judet.

ACORDAREA PREMIILOR:
Faza pe şcolă: se vor califica pentru faza locală 5 lucrări
(Ex. 5 lucrări premiul I, 5 lucrări premiul II, 5 lucrări premiul III)
Faza locală: se vor califica pentru faza judeţeană 5 premii
(Ex. 5 lucrări premiul I, 5 lucrări premiul II, 5 lucrări premiul III)
Faza judeţeană: se vor califica pentru faza interjudeţeană 3 premii de loc
Faza interjudeţeană : se va acorda premiul I, II, III şi menţiuni.

Lucrările vor fi evaluate de profesori de specialitate, în funcţie de etapa de desfăşurare. La etapa judeţeană evaluarea va fi realizată de metodişti delegaţi de inspectorul de specialitate şi reprezentanţi ai colaboratorilor, iar la cea interjudeţeană de metodişti delegaţi din cele cinci judeţe din Oltenia şi reprezentanţi ai colaboratorilor.
Lucrările premiate la faza locală vor fi trimise la faza judeţeană, iar cele premiate la faza judeţeană vor fi trimise la cea interjudeţeană.
Faza interjudeţeană va avea loc la Slatina, la o dată din perioada anunţată în calendar, pe care o vor stabili de comun acord judeţele implicate.
Persoane de contact:
• Grecu Florica, profesor, E-mail:florica_grecu@yahoo.com, tel.0766722272
regulament_rectificat concurs_pentru_o_lume_mai_buna

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: