Monthly Archives: decembrie 2013

DARURILE MAGILOR ȘI „DARURILE” NOASTRE Scrisoare Pastorală la Naşterea Domnului

http://www.episcopiaslatinei.ro/2013/12/20/darurile-magilor-si-darurile-noastre-scrisoare-pastorala-la-nasterea-domnului-2013/

DARURILE MAGILOR ȘI „DARURILE” NOASTRE – Scrisoare Pastorală la Naşterea Domnului – 2013

DARURILE MAGILOR ȘI „DARURILE” NOASTRE

Scrisoare Pastorală la Naşterea Domnului

.

† S E B A S T I A N,

cu darul lui Dumnezeu Episcop al Slatinei şi Romanaţilor,

Iubitului nostru cler şi popor har, pace şi milă de la Dumnezeu,

Tatăl nostru,

iar de la Noi arhiereşti binecuvântări

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,

Preacuvioase Maici,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Pastorala icoana

Cărțile sfinte ne arată că la Nașterea Domnului, trei crai sau magi astrologi au venit din părțile Extremului Orient, pentru a aduce Pruncului Hristos daruri de aur, tămâie și smirnă: „aur lămurit, ca unui Împărat al veacurilor; tămâie, ca unui Dumnezeu al tuturor, dar și ca Unuia (ce avea să moară trupește pentru) trei zile; și smirnă, ca Unuia fără de moarte[1].

Aceștia, însă, nu sunt singurii care s-au grăbit să-și arate recunoștința Domnului nostru, întrupat pentru mântuirea lumii, căci și „îngerii (I-au adus ca dar) cântarea, cerurile steaua, (…) păstorii minunea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioară”[2].

Astfel, „născându-Se Domnul Iisus din Curata Fecioară, toate s-au luminat, că Dumnezeu în trup S-a arătat, Mântuitorul sufletelor noastre; păstorii cântând din fluiere, magii închinându-se și îngerii slăvind”[3]. Doar Irod s-a tulburat și, îngrozit la gândul că ar putea fi uzurpat de noul Împărat, a căutat să nimicească bucuria și darurile tuturor celor de mai sus.

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Darurile magilor sunt expresia credinței că Iisus avea să fie Împărat, Mântuitor și Dumnezeu adevărat. Împărat, însă, „al veacurilor”, adică al unei împărății care „nu este din lumea aceasta” (In. 18, 36) și care nu se dobândește cu oști și războaie, nici nu poate fi uzurpată prin vicleșug. Mântuitor, Hristos avea să fie prin moartea Sa jertfelnică pentru noi și în locul nostru, pentru ca moartea să nu mai aibă atâta stăpânire asupra noastră. Iar Dumnezeu, S-a arătat prin aceea că a biruit moartea, care s-a dovedit neputincioasă în fața dumnezeirii Sale.

Cât privește darurile celorlalți − cântarea îngerilor, steaua cerurilor, minunea păstorilor, peștera pământului, ieslea pustiului și Maica neamului omenesc − acestea se constituie în tot atâtea mărturii ale bucuriei că „zidul cel despărțitor acum cade, sabia cea de foc se îndepărtează, heruvimul nu mai păzește pomul vieții, iar noi ne împărtășim din dulceața din rai, de la care ne-am îndepărtat prin neascultare[4]; toate sunt ecoul cerului pe pământ sau răspunsul tuturor celor cerești și al celor pământești în fața minunii dumnezeiești.

Doar brațul secular al lui Irod, îngrozit la gândul unei concurențe evident inechitabile, „caută Pruncul ca să-L omoare” (Mt. 2, 13). El, deținătorul puterii vremelnice, se îngrozește la auzul venirii Celui cu adevărat puternic, pentru că totdeauna uzurpatorul se teme de uzurpare și impostorul de Stăpânul autentic.

Pastorala CraciunDragii mei,

Privind la modul în care L-au primit contemporanii Săi pe Hristos și la ce fel de daruri I-au adus, cred că e nimerit să medităm acum cu toții la ce fel de daruri aducem și noi Stăpânului Hristos: daruri crăiești, ca unui Împărat, Mântuitor și Dumnezeu, daruri după putere, asemenea celorlalte personaje prezente în icoana Nașterii Domnului, sau daruri prefăcute, ca Irod, cel care cu vicleșug a plănuit să mimeze închinarea în fața Domnului (Mt. 2, 8)?…

Astăzi, la împlinirea a peste 2000 de ani de creștinism, suntem chemați să-I aducem lui Hristos darurile noastre de recunoștință, pentru darurile Sale: pentru darul vieții, pentru darul sănătății, pentru darul mântuirii și pentru toate celelalte daruri revărsate din belșug asupra noastră. Fiecare dintre noi trebuie să ne deschidem vistieriile inimii, pentru a face daruri lui Hristos, așa cum au făcut-o și magii și așa cum am făcut-o chiar și noi zilele acestea față de părinți, față de familie, prieteni și cei dragi ai noștri!…

Ce fel de daruri aducem noi lui Hristos?

Îi aducem noi credință autentică? Ori doar simplă prezență festivistă la slujba de Crăciun − de dragul folclorului, în virtutea obiceiului, din respect față de istorie, din considerație față de părinți și bunici − sau, și mai rău, Îi aducem o credință secularizată, prin prezență formală, abordare „filozofică” ori – ceea ce este de-a dreptul regretabil −, nepăsare sau chiar necredință?…

Îi aducem noi speranță puternică și vie în mântuirea noastră? Ori îi aducem ezitare, incertitudine, neîncredere, sau chiar pesimism și deznădejde?… Îi aducem dragoste curată și sinceră? Ori doar amatorism, mimetism, rutină bolnăvicioasă, sau, și mai rău, desconsiderare ori trădare?…

Să-I aducem, deci, lui Hristos în dar sufletul nostru, într-o lume preocupată tot mai mult doar de daruri materiale! Să-I aducem închinarea noastră curată, într-o vreme ce lumea tinde să se lase contaminată tot mai mult de închinări „străine” − deviante, halucinante, individualiste ori sincretiste! Să-I aducem închinarea noastră sinceră, iar nu − ca Irod − închinare formală, oportunistă, disimulată, demonstrativă sau, și mai rău, nesinceră ori vicleană.

Să ne închinăm viața noastră lui Dumnezeu − „pe noi înșine și unii pe alții” −, pentru că acesta este cel mai mare dar pe care I-l putem noi oferi și care ne poate aduce cu adevărat și bucurie, și împlinire, și binecuvântare și mântuire de la Hristos Domnul nostru, Care a venit în lume pentru noi și pentru a noastră mântuire, Amin!

Al vostru întru Domnul povățuitor,

 

† SEBASTIAN

EPISCOPUL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR


[1] Stihira a III-a de la Stihoavna Vecerniei Praznicului.

[2] Stihira a IV-a de la „Doamne strigat-am…”

[3] Idem, stihira a II-a.

[4] Idem, stihira I.

Reclame

In data de 18 decembrie 2013, va avea loc, Festivalul-Concursul judeţean “Lumea credintei pentru cei mici”, Ediţia a VII-a, ce se va desfăşura in Anfiteatrul C.V “Nicolae Titulescu”, între orele 13:00-16:00

INVITATIE
In data de 18 decembrie 2013, va avea loc, Festivalul-Concursul judeţean “Lumea credintei pentru cei mici”, Ediţia a VII-a, ce se va desfăşura in Anfiteatrul C.V “Nicolae Titulescu”, între orele 13:00-16:00

Intrarea este libera.
VA AŞTEPTĂN CU DRAG!

PROIECT EDUCATIV JUDEŢEAN
„LUMEA CREDINŢEI PENTRU CEI MICI”-EDIȚIA A VII A

Motto:
„Cultura duce roade bune societăţii numai atunci când se întemeiază pe credinţă.”
(Filaret – Mitropolitul Moscovei)

Festival-Concurs judeţean, se adresează: elevilor de gimnaziu şi liceu din judeţ, care studiază în şcoli cu profiluri diferite (şcoli gimnaziale, colegii naţionale, colegii tehnice, licee teoretice, grupuri şcolare) dar şi cadrelor didactice care îi îndrumă pe elevi în realizarea programelor cultural-artistice, părinţilor, comunităţii locale.
Număr de elevi implicaţi-250 de elevi ai şcolilor participante la proiect

Obiectivul general /scopul
Scopul desfăşurării acestor activităţi este:
 Păstrarea nealterată a credinţei şi a tradiţiilor care stau la baza poporului român
Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului
 Căutarea şi însuşirea tradiţilor şi obiceiurilor specifice zonei;
 Cultivarea necesităţii colaborării, a stabilirii de parteneriate între cât mai multe instituţii;
 Dezvoltarea şi întreţinerea sentimentului religios în mintea şi sufletul copiilor;
 Eficientizarea relaţiei şcoală-Biserică-familie.

INITIATORI ŞI COORDONATORI AI PROIECTULUI:
Prof. Geamănu Ştefania –Colegiul National Vocational „Nicolae Titulescu”Slatina
Prof. Slujitoru Luciana-Scoala Gimnaziala „George Poboran” Slatina
Prof. Nicolăescu Violeta- Scoala Gimnaziala „Stefan Protopopescu” Slatina
Prof. Balint Ionela-Liceul Tehnologic Iancu Jianu

https://religiearte.wordpress.com/2013/12/10/revista-rezonante-noutati

Buna ziua!
Pentru editarea urmatorului număr al Revistei Rezonanțe ( rezonante@yahoo.ro, revistarezonante@gmail.com ) facem apel la dumneavoastră să trimiteți articolele pe care doriți să le publicăm. Pentru aceasta va rugăm să lucrați având în vedere de următoarele cerințe:

Redactarea unui articol
Document Word (2003-2007), Format A4, font Times New Roman, dimensiune 11, 1-3 pagini (întregi), cu diacritice.
Paragraf/spaţiere – 1 rând, opţiunea Justify; margini: sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm
Titlul lucrării: font Times New Roman, dimensiune 12, majuscule, centrat, Bold
Numele autorului: font Times New Roman font Times New Roman dimensiune 11, aliniere text la dreapta, Bold, la 2 rânduri de titlu
Instituţia: font Times New Roman dimensiune 11, aliniere text la dreapta, la 1 rând de numele autorului
Cuvinte cheie / Key words (2-5 cuvinte sau sintagme reprezentative): font Times New Roman dimensiune 11, italic, justify, la 2 rânduri de numele instituţiei.
Notele vor fi menţionate în text sau în josul paginii, cu opţiunea: Inserare-referinţă-notă subsol, font Times New Roman 10, după modelul:
Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ed. a II-a. Editura Omniscop, Craiova, 1993, p. 67 / pp.67-69.
Ibidem, p. 80.
Idem, (când este aceeaşi pagină).
Dacă opera apare de mai multe ori în cadrul lucrării, se scrie, după numele autorului, Op. Cit. şi pagina respectivă.
Bibliografia va fi trecută la sfârşitul lucrării, după modelul:
Buga, pr. prof. Ioan, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu. Predici la toată sărbătoarea, Editura „Sf. Gheorghe – Vechi”, Bucureşti, 2000.
Sf. Macarie Egipteanul, Omilii duhovniceşti, trad. Pr. C. Corniţescu, vol. 34 P.S.B., Bucureşti, 1992.
*** Dicţionar de artă, Ed. Meridiane, Bucuresti, vol.I (1995) si vol. II (1998).

Max. 1-2 fotografii inserate în fisier (Insert-picture)! Numai ce este reprezentativ!

Responsbilitatea privind justeţea şi veridicitatea materialelor revine autorilor!
Nu vor fi publicate lucrările care nu respectă stilul, normele gramaticale şi cerinţele! Singurele lucrări care nu trebuie să se supună cerințelor de încadrare într-un anumit număr de pagini sunt poeziile compuse de către dumneavoastră sau de către elevi.

Lucrările vor fi trimise la următoarele adrese de email: rezonante@yahoo.ro si revistarezonante@gmail.com (Ca sa fim siguri ca articolele dumneavoastră vor ajunge la destinație, vă rugam sa le trimiteti la ambele adrese de mail)

Structura revistei (propunere)
Introducere/binecuvântare/an omagial
I. Lucrări metodico-ştiinţifice
II.Realizări (olimpiadă, concursuri…)
III.Aniversări / Comemorări / Prăznuiri
IV.Itinerare cultural-religioase
Epilog / Gânduri de viitor/ următorul an omagial…

Colectivul de redacţie:
Redactori/Responsabili: 1.
2.

Notă: revista poate să apară o dată/an (probabil in luna februarie) cu ceea ce s-a desfăşurat anul precedent (şcolar sau calendaristic – cred că pe an calendaristic este mai potrivit pentru că aşa avem şi Anul Omagial în Patriarhia BOR)!

Termen de trimitere a lucrărilor: 31.01.2014
Vă rog să popularizați mesajul în rândul tuturor colegilor!

Prof. FLORICA GRECU
Inspector RELIGIE ARTE ISJ Olt
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.64 B, Slatina
mobil: 0766722272 / 0766393344;
tel: 0249/412314 int: 209; fax: 0249/412801
http://isjolt.ot.edu.ro : Curriculum si inspectie scolara / Religie si Arte

Invitatie 13 Decembrie a.c., orele 14-16, Concurs Intejudetean „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor Creştine Româneşti”

INVITATIE
In data de 13 decembrie 2013, va avea loc, Concursul Interjudeţean „Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor Creştine Româneşti”, Ediţia a X-a, ce se va desfăşura in Anfiteatrul C.V „Nicolae Titulescu”, între orele 14:00-16:00
Organizatori:
-Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Olt
-Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Slatina,prof. Luţu Mirela
-Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu”Slatina,prof. Vespescu Carmen
-Liceul cu Program Sportiv,Slatina-prof. Vîlcea Odeta
Parteneri:
-Inspectoratul Şcolar Judeţean,Olt
-Casa Corpului Didactic,Olt
-Episcopia Slatinei si Romanaţiului,Olt
-Palatul copiilor „Adrian Băran” Slatina
Intrarea este libera.
VA AŞTEPTĂN CU DRAG!

%d blogeri au apreciat asta: