Nou Olimpiada Religie 15.02.2014 Schimbare data inscriere, EXAMEN, locatie

Nou

Olimpiada Religie 15.02.2014 Schimbare data inscriere, EXAMEN, locatie

Religie Olimpiada Faza locala 15 februarie 2014

Schimbare data inscriere,

schimbare data examen,

pentru zona Slatina si Draganesti-Olt schimbare locatie si date persoana de contact!

Olimpiada de religie-Cult ortodox Clasele VII-XII

 Faza locală-15 Februarie 2014, ora 10.00

Participare: 5 elevi de gimnaziu si/sau liceu/ cadru didactic

Exemplu

-un cadru didactic preda la clasele VII si VIII => INSCRIEREA a maxim 5 elevi din toate clasele

-un cadru didactic preda la clasele IX, X, XI si XII=> INSCRIEREA a maxim 5 elevi din toate clasele

Tabelul pentru inscriere/ cu elevii participanti din fiecare scoala  va fi scris cu DIACRITICE si trimis până la data de 08.02.2014, ora 20.00 catre scolile organizatoare, dupa cum urmeaza:

Zona Slatina şi Drăgăneşti-Olt

NOU SCHIMBARE DATA OLIMPIADA,SCHIMBARE LOCATIE SLATINA !!!

Scoala Gimnaziala Nr.3 Slatina

Prof. contact Pirvu Silviu

Email: ion76silviu@yahoo.com

Tel. 0763 559 319

 

Zona Balş

Liceul Teoretic „Petre Pandrea” din Bals

Prof. contact Badea Vanina

Email fiore_d_oro@yahoo.com

Tel. 0742 844 167

Prof. contact Nica Ionela

Email popica78@yahoo.com

Tel. 0765 308 331

Zona Caracal

Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” din Caracal, fosta Scoala 7

Prof. contact Responsabil de cerc pedagogic Zona Caracal

Iliescu Alexandra Cristina

Email alx.iliescu@gmail.com

Tel. 0743 100 146, 0766 330 915, 0723 855 244, 0249 450 590

Zona Corabia

Colegiul National „A. I. Cuza” din Corabia

Prof. contact Responsabil de cerc pedagogic Zona Corabia

Florescu Elena

Email elena_smar@yahoo.com

Tel. 0740 151 867

Faza judeţeană- 1 Martie 2014, ora 10.00

Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Slatina

Pe lângă Inspectoratul Şcolar, spre cartier Steaua, prima la dreapta

strada Plevnei, nr.7

prof. gazdă Luţu Mirela

Tel. 0757 713 650

Tematica orientativa este cea din anii anteriori.

Tabelul cu elevii calificaţi pentru faza judeţeană va fi trimis de către şcolile organizatoare, dupa corectarea lucrarilor la aceste adrese de email alx.iliescu@gmail.com,alexandra_iliescu_ro@hotmail.com

Tabelul va fi completat doar conform modelului atasat si lucrat cu DIACRITICE si va include nota si toti elevii-prezenti-calificati peste nota 09.00 si necalificati, si absenti.

Tematica pentru Olimpiada de Religie-Faza locala-a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Religie (cultul ortodox) încadrându-se în următoarele repere:

Clasa a VII-a Tematica pentru etapa locală:

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

2. Crearea lumii

3. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume

4. Puterea credinţei şi a prieteniei – Vindecarea slăbănogului din Capernaum

5. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere

6. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr

7. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor

8. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor

Clasa a VIII-a Tematica pentru etapa locală:

1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă

2. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez

3. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică

4. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică

5. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos

6. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu

7. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu

Clasa a IX-a Tematica pentru etapa locală:

1. Adorarea lui Dumnezeu

2. Preacinstirea Maicii Domnului

3. Cinstirea Sfinţilor

4. Datorii faţă de Dumnezeu

5. Datorii faţă de sine

6. Datorii faţă de aproapele

7. Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe

8. Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu

9. Eu şi duhovnicul meu

Clasa a X-a Tematica pentru etapa locală:

1. Cinstirea sfintelor moaşte

2. Cinstirea sfintelor icoane

3. Cinstirea sfintei cruci

4. Respectul faţă de cele sfinte

5. Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul)

6. Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte)

7. Virtute şi păcat

8. Conştiinţa morală – glasul lui Dumnezeu în om

Clasa a XI-a Tematica pentru etapa locală:

1. Descoperirea lui Dumnezeu

2. Întruparea Fiului lui Dumnezeu

3. Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos

4. Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului

5. Lucrarea Sfântului Duh în lume

6. Familia creştină – azi

7. Rolul creştinilor în promovarea valorilor religioase

8. Forme de denaturare a persoanei (corupţia, minciuna, înşelătoria)

Clasa a XII-a Tematica pentru etapa locală:

1. Credinţa în înviere şi în viaţa veşnică

2. Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul

3. Rolul tinerilor în apărarea vieţii: combaterea violenţei, a suicidului, a eutanasiei şi a degradării demnităţii umane

4. Monumente reprezentative de artă creştină din România şi din Europa

Subiectele din anii trecuti şi baremele de corectare. Modele la linkurile de mai jos

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?PHPSESSID=efeafd9663f38141cb53059a939bc6b7&topic=253.120

http://profesoridereligie.99k.org/index.htm

http://profreligie.weebly.com/olimpiad259.html

http://profreligiemh.ucoz.com/load/informatii/model_de_subiecte_pentru_olimpiada_scolara/2-1-0-172

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.105

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.90

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.75

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.60

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.45

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.30

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.15

http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.0

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR, toate edițiile tipărite cu binecuvântarea Sf. Sinod

2. ***, Bioetică și taina persoanei, Editura Bizantină, 2006

3. ***, Catehism – Învățătura de credință ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR, Bucureşti

4. ***, Credinţa Ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Trinitas, Iaşi, 2007

5. ***, Molitfelnic, Editura Institutului Biblic și de Misiune a BOR, Bucureşti

6. ***, Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Editura Vestala, Bucureşti, 1998

7. *** Patericul, Tipărit de Episcopia Ortodoxă Română a Alba-Iuliei cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Episcop Andrei, Alba-Iulia, 1990

8. ***, Sfintele Evanghelii şi Rugăciuni alese, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2009

9. ***, Simbolul de credinţă pe înţelesul copiilor, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti ,2011

10. Branişte, Ene şi Branişte, Ecaterina, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura Diecezană, Caransebeş, 2001

11. Bria, Ion Pr. Prof. Dr., Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994

12. Călugăr, Dumitru, Șapte cărți de religie, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor, 1990

13. Cristea, George, În ţara bisericilor de lemn, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1989

14. Ieremias, Ioachim, Parabolele lui Iisus, trad. de P.S. Calinic Dumitriu, Pr. Vasile Mihoc şi Dr. Ştefan Matei, cuvânt introductiv de Pr. Galeriu, Anastasia, Bucuresti, 2000

15. Ilie, Arhimandritul Cleopa, Despre credinţa ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987

16. Irineu, Episcop de Ecaterinburg şi Irbit, Educaţia religioasăînvăţături pentru copii şi tineri, Editura Sofia, Bucureşti, 2002

17. Lemeni, Adrian, Adevăr şi comuniune, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011

18. Logothetis, Spiridonos Arhimandrit, Răspunsuri la întrebări ale tinerilor (1,2), Editura Sofia, Bucureşti, 2004

19. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011

20. Mladin, Nicolae (şi colaboratorii), Teologia Morală Ortodoxă, 2 vol., E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1979, 1980

21. Paisie Aghioritul, Viaţa de familie (IV), Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003

22. Papacosta, Serafim, Minunile Domnului, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001

23. Păcurariu, pr. prof. dr. Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, vol. I-III, Bucuresti 1991,1994,1997 şi ediţia revizuită, vol. I-II, Trinitas, Iaşi, 2004-2006

24. Părăian, Teofil, Veniţi de luaţi bucurie, Ediţie realizată de Ioan Gânscă, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2001

25. Plămădeală, Mitropolitul Ardealului Antonie, Tâlcuiri noi la texte vechi, editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1989

26. P.F. Dr. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei, Trinitas, Iaşi, 2007

27. Răducă, pr. Vasile, Ghidul creştinului ortodox de azi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998

28. Rose, Serafim , Cartea Facerii şi omul începuturilor, Editura Sofia, Bucureşti, 2001

29. Schmemman, Alexander, Postul cel Mare, Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1995

30. Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II, Editura Deisis, Sibiu, 1999

31. Slevoacă, pr. Dr. Ştefan, Din tezaurul ortodoxiei, Editura Episcopiei Buzăului, 1990

32. Stan, Alexandru şi Rus, Remus, Istoria Religiilor, Manual pentru seminariile teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991

33. Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, I (1996), II (1997), III (1997), E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti

34. Sf. Ioan Gură de Aur, Cateheze Maritale, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2004

35. Zăgrean, Ioan, Morala Creştină, Manual pentru seminariile teologice, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003

tabel-inscriere 8 febr 2014-olimpiada-locala 15 febr 2014

NOU MODIFICARI DATA, INSCRIERE, LOCATIE Olimpiada de Religie 2014

Anunțuri

Posted on Ianuarie 23, 2014, in Materiale pentru predarea religiei. Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: